Nasza oferta

Podstawowe informacje o charakterze pracy, rekrutacji,

ubezpieczeniu oraz warunkach wynagrodzenia

Informacje o pracy

Niezbędna wiedza, z którą powinieneś się zapoznać na początku naszej wspólnej współpracy. Wszelkie informacje o charakterze wykonywanej pracy w Niemczech, wynagrodzeniu za wykonaną pracę oraz warunkach jakie oferuje Nasza agencja.

Dokumenty niezbędne do wykonania usługi pośrednictwa:

  1. Dokument tożsamości (paszport lub dowód osobisty polski/niemiecki) – do okazania w biurze.
  2. Zaświadczenie o niekaralności z Sądu.
  3. Konto walutowe/dewizowe w Euro, umowa z bankiem.

 

UWAGA: Dokumenty należy składać osobiście w biurze po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Dokumenty niekompletne nie będą przyjmowane!!!

Ubezpieczenie

Każdy pracownik, który wyjeżdża do pracy jest objęty od pierwszego dnia pracy podstawowym ubezpieczeniem na terenie Niemiec.

W przypadku regularnej współpracy po ok. 8 tyg otrzymają Państwo na adres domowy kwestionariusz E-106, który należy niezwłocznie zarejestrować w dowolnym oddziale NFZ. Od tego momentu są Państwo również objęci bezpłatną podstawową opieką medyczną na terenie Polski.

Agencja Pracy Job Profesjonalistów i Wolontariuszy informuje, że udokumentowane okresy zatrudnienia, przebyte za granicą u pracodawcy zagranicznego, są zaliczane do okresów pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie uprawnień pracowniczych (pouczenie zgodne z Art. 85 pkt 4 w zawiązku z Art. 86 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w wersji aktualnie obowiązującej).

Charakter pracy:

Pracodawca niemiecki gwarantuje wynagrodzenie w wysokości co najmniej obowiązującej w Niemczech stawki minimalnej określonej w ustawie o wynagrodzeniu minimalnym (Mindestlohngesetz).

Obecnie jest to 9,19 €/godz. 

Praca na magazynie – układanie, segregowanie oraz pakowanie kosmetyków, chemii gospodarczej, wody mineralnej oraz innych artykułów. 

Praca na tłumikach – składanie, izolowanie, spawanie punktowe tłumików samochodowych. Nie wymagamy doświadczenia.

Praca na wózkach widłowych – praca na wózkach wysokościowych oraz na 6 tonowych. Wymagane doświadczenie.

Wynagrodzenia jest wypłacane przez pracodawcę zagranicznego do 15 dnia każdego miesiąca (na podany rachunek bankowy – dewizowy), przy czym  okres rozliczeniowy obejmuje cały poprzedni miesiąc.